Skip to main content

Involuce

Involuce je proces, kterému podléhá řada orgánů a tkání. Podstatou involuce je přirozená degenerace a atrofie těchto orgánů, která probíhá během života každého jedince. Typickým příkladem je generace brzlíku. Tento orgán je v dětském věku důležitý pro dozrávání T-lymfocytů, ale postupně se mění v téměř nefunkční tukovou tkáň (tuková involuce).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix