Skip to main content

Inverze

Pojem inverze znamená obrácení ve smyslu obrácení „naruby“ nebo „vzhůru nohama“. V medicíně můžeme tento termín použít ve smyslu skutečné deformace určitého orgánu nebo tkáně, nebo přeneseně k vyjádření výrazné změny. Typickým příkladem orgánové deformace je inverze dělohy, přenesenějším termínem je spánková inverze, kdy se objevuje tendence ke spánku přes den a bdění v nočních hodinách.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix