Skip to main content

Invazivní

Invazivní znamená „útočný“, „pronikající“, nebo „agresivně se chovající“. Tento pojem typicky používáme k popisu chování maligních tumorů, které agresivně prorůstají do svého okolí s poškozováním okolních tkání. V diagnostice hovoříme o invazivních vyšetřovacích metodách tehdy, pokud výrazněji narušují integritu pacientova organizmu a pronikají hlouběji do těla.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix