Skip to main content

Inulin

Inulin je polysacharid, který má rostlinný původ. Pro lidský organizmus nemá prakticky žádný význam, ale používal se pro vyšetření glomerulární filtrace ledvin a velmi přesnému stanovení clearance. Jeho velkou výhodou je zdravotní nezávadnost a fakt, že je vylučován do moči bez jakékoliv následné reabsorpce.