Skip to main content

Intravenózní

Intravenózní znamená „nitrožilní“. V běžné medicíně je termín používaný v souvislosti s nitrožilní aplikací léků a infuzí (zkratka i.v.). Alternativou k intravenóznímu podání může být například aplikace intramuskulární, subkutánní, sublinguální a méně často intraoseální
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix