Skip to main content

Intraabdominální

Intraabdominální znamená „nitrobřišní“ nebo „uvnitř břicha“. Termín vzniká spojením předpony intra- (uvnitř) a základu abdomen (břicho). Většinou hovoříme o intraabdominálním tlaku, abscesu, tumoru atp.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix