Skip to main content

Intraabdominální

Intraabdominální znamená „nitrobřišní“ nebo „uvnitř břicha“. Termín vzniká spojením předpony intra- (uvnitř) a základu abdomen (břicho). Většinou hovoříme o intraabdominálním tlaku, abscesu, tumoru atp.