Skip to main content

Interventrikulární

Termín interventrikulární znamená „mezikomorový“ nebo „mezi komorami“. Většinou máme na mysli srdeční komory, u nichž hovoříme například o interventrikulárním septu (přepážka mezi komorami).