Skip to main content

Intertrochanterický

S termínem intertrochanterický se nejčastěji setkáváme v ortopedii a traumatologii. Znamená „mezi trochantery“ a v drtivé většině případů se používá k popisu intertrochanterických fraktur dolní končetiny.