Skip to main content

Intersticium

Intersticium (interstitium) znamená „vmezeřená tkáň“. Intersticium se nachází v řadě orgánů v těsné blízkosti jejich vlastní funkční tkáně (parenchym) a nelze jej od parenchymu oddělit. Intersticium tvoří jakousi „vnitřní kostru“ daného orgánu, je tvořeno vazivem, obsahuje větší množství krevních a lymfatických cév a umožňuje zásobování daného orgánu kyslíkem a živinami.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix