Skip to main content

Interlobium

Interlobium je odborný termín v plicním lékařství, který označuje anatomický prostor mezi dvěma plicními laloky (lobus), a od tohoto pojmu je odvozeno i adjektivum interlobární. Hovoříme tak například o interlobárním výpotku, o interlobárních uzlinách nebo o interlobárních lymfatických cévách.