Skip to main content

Interleukiny

Interleukiny jsou podtypem cytokinů. Interleukiny jsou proteiny, které mají především velký vliv na funkci imunitního systému. Je jich známo několik desítek a označujeme je arabskými číslicemi (např. IL-1, IL-2, IL-3 atd.). Jsou produkovány řadou buněk (např. některé typy leukocyty, buňky endotelu, buňky epitelu a další). Interleukiny ovlivňují průběh zánětlivé reakce, aktivaci leukocytů, produkci protilátek, produkci dalších cytokinů a mnoho dalších procesů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix