Skip to main content

Interfáze

Interfáze je pojem, který se využívá v problematice buněčného cyklu. Jako interfázi můžeme u konkrétní buňky označit období mezi dvěma buněčnými děleními (tj. mitózami).