Skip to main content

Interakce

Interakce znamená „vzájemné ovlivnění“ a v medicíně tento termín používáme ve farmakologii k popisu vzájemného působení dvou a více současně podávaných léčiv. Lékové interakce mohou být velmi zrádné, některá léčiva mohou výrazně ovlivňovat chování jiných léků ve smyslu zvýšení, snížení, nebo vzniku zcela nových účinků. Ovlivnění účinku jednoho léčiva jiným lékem může být dáno změnou jeho vstřebávání, metabolizmu a-nebo vylučování z organizmu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix