Skip to main content

Integráza

Integrázy jsou enzymy některých virů, které slouží k intergraci (včlenění) virové DNA do DNA napadené buňky. Tento proces pak následně vede k tvorbě virových částic v nakažené buňce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix