Skip to main content

Insulin-like growth factor

Anglický termín insulin-like growth factor (IGF) se běžně využívá i v české medicíně a do češtiny jej můžeme přeložit jako „růstový faktor podobný inzulinu“.  Jde ve skutečnosti o skupinu proteinů (hlavní jsou IGF-1 a IGF-2), které mají vliv na buněčnou aktivitu a metabolizmus. IGF ovlivňují růst a vývoj tkání, regulují syntézu DNA a ovlivňují buněčný cyklus. Poruchy těchto růstových hormonů mohou způsobit poruchy vývoje tkání a vznik onkologických onemocnění.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix