Skip to main content

Inseminace

Inseminace je odborný pojem, který se využívá pro popis oplodnění. V humánní medicíně o inseminaci nehovoříme při klasické oplodňující souloži, ale používáme tohoto pojmu k popisu oplodnění vajíčka metodami umělého oplodnění (asistovaná reprodukce).