Skip to main content

Inoperabilní

Termín inoperabilní znamená neoperovatelný a označuje takový nález, který je sice teoreticky řešitelný operací, ale v daném případě operaci provést nelze. Důvodem inoperability může být příliš velký rozsah onemocnění, špatný zdravotní stav pacienta, nebo jejich kombinace. Opačným pojmem je slovo operabilní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix