Skip to main content

Inlyta

Inlyta patří mezi léky užívané v onkologii v rámci léčby zhoubných onemocnění. Jeho účinnou složkou je sloučenina axitinib.

Princip: Axitinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Axitinib blokuje zejména receptory pro vaskulární endoteliální faktory, čímž narušuje tvorbu cév vyživujících nádor a díky tomu brání nádoru v růstu.
 

Využití: Inlyta se využívá u některých forem pokročilé rakoviny ledviny, pokud běžněji užívané léky neprokázaly dostatečný efekt.
 

Podávání: Inlyta patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby onkologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Lék se vyrábí jako tablety o síle 1-7 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je 5 miligramů 2x denně.
 

Nežádoucí účinky: Inlyta může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, nechutenství a úbytku na váze. Závažnými komplikacemi jsou cévní komplikace v podobě vyššího výskytu trombóz (plicní embolie, ischemické cévní mozkové příhody, apod.), jindy naopak ve zvýšeném riziku krvácení.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix