Skip to main content

Inkubace

Slovo inkubace bychom mohli přeložit jako „zrání“ nebo „dozrávání“. V infektologii jde o období po vstupu infekce do organizmu, kdy se mikroorganizmy množí, aniž by ještě způsobily příznaky. Doba mezi nákazou a vznikem projevů se proto označuje jako inkubační doba. O inkubaci se v podstatě hovoří i u vývoje nezralého novorozence v zevních podmínkách, od čehož je odvozen název přístroje inkubátoru.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix