Skip to main content

Inkorporace

Inkorporace znamená „včlenění“ nebo „vestavění“ a obvykle jím máme v medicínské terminologii na mysli zabudování určitého atomu, či molekuly do složitějšího celku. Typickým příkladem je inkorporace železa do molekuly hemu v průběhu vzniku hemoglobinu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix