Skip to main content

Inkontinence

Pojem inkontinence znamená „samovolný únik“ a v běžné praxi jej používáme především k označení mimovolního úniku moči (močová inkontinence) a stolice (inkontinence stolice). Méně známé využití slova inkontinence je i v přeneseném slova smyslu, kdy například hovoříme o emoční inkontinenci jakožto o neschopnosti zadržet projevy nárazových emocí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix