Skip to main content

Inhibice

Inhibice znamená „útlum“ nebo „tlumení“. V našem organizmu hovoříme například o inhibici nervového přenosu a inhibici metabolických reakcí. Faktor, který inhibici zajišťuje, se nazývá inhibitor. Dojde-li k ztrátě inhibičního působení, pak hovoříme o dezinhibici.