Skip to main content

Inhalace

Inhalace znamená vdechnutí. V medicíně můžeme tento termín použít pro vdechnutí škodlivin, dráždivých sloučenin, nebo léčiv. Řadu léků je vhodné aplikovat právě v inhalační formě.