Skip to main content

Ingesce

Termín ingesce znamená „požití“, „pohlcení“ nebo „spolknutí“ a můžeme ho použít k popisu příjmu živin, tekutin a případně jiných látek na úrovni celého organizmu i jednotlivých buněk (u buněk je ingesce součástí procesu fagocytózy).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix