Skip to main content

Ingesce

Termín ingesce znamená „požití“, „pohlcení“ nebo „spolknutí“ a můžeme ho použít k popisu příjmu živin, tekutin a případně jiných látek na úrovni celého organizmu i jednotlivých buněk (u buněk je ingesce součástí procesu fagocytózy).