Skip to main content

Infikovat

Infikovat znamená nakazit. Termín popisuje proces, při kterém je určité infekční onemocnění přeneseno z jednoho jedince na jiného. Původce infekce je označován jako zdroj.