Skip to main content

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu znamená poškození buněk srdeční svaloviny vlivem nedostatku kyslíku (tj. vlivem ischémie) a jedná se o jednu z akutních forem ischemické choroby srdeční. Infarkt myokardu se dělí podle řady hledisek (rozsah, přesná lokalizace, přítomnost příznaků), asi nejdůležitější je dělení infarktu myokardu na transmurální a netransmurální.