Skip to main content

Inaparentní

Pojem inaparentní znamená „skrytý“ nebo „nezjevný“ a využíváme jej zejména v souvislosti s infekčními chorobami, kdy inaparentní probíhající infekce se po uplynutí inkubační doby nezačne intenzivně projevovat a probíhá chronicky více či méně skrytě. Opakem je výraz aparentní.