Skip to main content

Imuran

Imuran je lék s účinnou látkou azathioprin. Jedná se o lék tlumící imunitní reakce (tzv. imunosupresivum), který využíváme v léčbě některých zánětlivých nemocí vyvolaných nadměrnou činností imunitního systému (autoimunitní nemoci). Azathioprin umožňuje blokovat syntézu DNA a to tlumí mimo jiné tvorbu bílých krvinek.

 

Využití: Imuran se může využívat v léčbě mnoha autoimunitních chorob jako je například systémový lupus erytematosus, revmatoidní artritida, autoimunitní hemolytická anémie a další. Z pohledu gastroenterologa má velký význam jeho využití u Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy.

 

 

Dávkování: Používá se cca 2-2.5 miligramu na kilogram tělesné váhy, to znamená u dospělého člověka cca 75-100mg Imuranu na jeden den (snažíme se dávat spíše nižší dávky). V případě, že slabší léky nejsou schopny onemocnění udržet v remisi a Imuran má prokazatelný efekt, pak jej lze podávat dlouhodobě (roky), přičemž se snažíme dosáhnout co nejnižší účinné dávky.

 

Imuran má poměrně pomalý nástup účinku, který je pozvolný a pohybuje se v rozmezí 4-6 měsíců. To je velký rozdíl oproti kortikoidům, jejichž účinky nastupují většinou již do 24 hodin.

 

 

Reakce s jinými léky: Velice důležitá je vzájemné působení Imuranu a léků obsahujících sloučeninu alopurinol (např. lék Milurit), které jsou používané v léčbě dny. Alopurinol totiž blokuje enzym xantinoxidázu, která mimo jiné rozkládá i molekulu azathioprinu. Odbourávání azathioprinu se tedy snižuje a i v běžných dávkách se může stát toxickým. Bylo zjištěno, že Imuran snižuje účinek warfarinu.

 

 

Nežádoucí účinky: Imuran může mít řadu nežádoucích účinků na krvetvorbu, tento efekt pozorujeme asi u 5% pacientů. Může vést k poklesu červených krvinek (chudokrevnost), bílých krvinek a relativně často i krevních destiček (s následnými krvácivými projevy, nejčastěji s tvorbou modřin). Vzácněji bylo popisováno zvýšení jaterních testů. U pacientů s Crohnovou nemocí může někdy způsobit vznik akutní pankreatitidy. Vzhledem k tlumení imunity se mohou u lidí léčených Imuranem častěji objevovat infekce.

 

 

Kontroly: Vzhledem k výše uvedenému by měl být pacient s nově nasazeným Imuranem pravidelně kontrolován. Prvních 8 týdnů léčby se doporučuje kontrola á 1 týden první měsíc, á 2 týdny druhý měsíc a pak jedenkrát měsíčně s kontrolou krevního obrazu včetně počtu krevních destiček. Při dlouhodobé léčbě lze posléze frekvenci kontrol snížit, i tak je však nutné je kontrolovat minimálně jedenkrát za 3 měsíce.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.