Skip to main content

Imunotoxicita

Termín imunotoxicita označuje negativní (toxický) vliv daného faktoru vůči imunitnímu systému. Typicky hovoříme o imunotoxickém vlivu některých sloučenin a léků, které narušují vývoj imunitních buněk v kostní dřeni a tím oslabují imunitní systém. Imunotoxický vliv nicméně nemusí vést jen k oslabení imunity, ale může způsobit i jiné formy imunopatologií (alergie, autoimunitu).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix