Skip to main content

Imunotoxicita

Termín imunotoxicita označuje negativní (toxický) vliv daného faktoru vůči imunitnímu systému. Typicky hovoříme o imunotoxickém vlivu některých sloučenin a léků, které narušují vývoj imunitních buněk v kostní dřeni a tím oslabují imunitní systém. Imunotoxický vliv nicméně nemusí vést jen k oslabení imunity, ale může způsobit i jiné formy imunopatologií (alergie, autoimunitu).