Skip to main content

Implantace

Slovo implantace má v medicíně více významů. Každého z nás napadne použití tohoto termínu ve smyslu vsazení cizorodého materiálu do organizmu (např. implantace umělé chlopně, implantace oční čočky aj.). V onkologii se nicméně pojmu implantace využívá pro označení rozsevu metastáz maligního tumoru po blánách vystýlajících tělesné dutiny, přičemž nejběžněji hovoříme o implantačních metastázách peritonea. A do třetice lze pojem implantace chápat jako synonymum termínu nidace, což je proces zahnízdění oplozeného vajíčka do děložní sliznice.