Skip to main content

Imobilizace

Termín imobilizace „znamená znehybnění“. Pojem lze využít ve smyslu ztráty hybnosti celého těla (např. při celkovém zhoršení stavu), nebo jeho určité části (např. při úrazu). Imobilizace určité části těla může být i terapeutickým zákrokem, typickým příkladem je období hojení některých kostních fraktur (imobilizace dlahou nebo sádrou).