Skip to main content

Imbruvica

Imbruvica patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina ibrutinib.

Princip: Ibrutinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Ibrutinib působí zejména proti Brutonově tyrosinkináze, jejíž mutace hrají důležitou roli v rozvoji některých lymfomů a leukémií vycházejících z B-lymfocytů.


Využití: Imbruvica se využívá u některých krevních nádorů, které jsou známé jako lymfomy a leukémie. Mezi indikace podávání patří například lymfomy z plášťových buněk a chronická lymfatická leukémie.


Podávání: Imbruvica patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tobolky o síle 140 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka se u většiny případů pohybuje okolo 3-4 tobolek.


Nežádoucí účinky: Imbruvica může způsobit mnoho nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolestí hlavy, zápalu plic, akutní pankreatitidy, kožních vyrážek, otoků, tvorby modřin, zvýšení krevního tlaku, nežádoucích změn v krevním obraze, vzácně i výskytem různých poruch srdečního rytmu a příznaky srdečního selhávání.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.