Skip to main content

Ileoanální

Termín ileoanální znamená „týkající se ilea a konečníku“. V běžné medicíně se nejčastěji hovoří o ieloanální anastomóze a ileoanálním pouchi, Ileoanální anastomóza je chirurgicky vytvořená spojka mezi ileem a zbytkem konečníku. Ileoanální pouch je specifický podtyp této anastomózy, kdy je z distální části ilea vytvořen speciální vak, který je našitý na zbytek konečníku a funguje tak jako náhrada konečníku. Více informací najdete v textu o ileoanálním pouchi.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix