Skip to main content

Iatrogenní

Pojem iatrogenní nemá nic společného s játry a můžeme jej přeložit jako „způsobený lékařem“ nebo „těsně souvisejícím s lékařským zákrokem“. Používáme ho v situacích, kdy byl zdravotní stav pacienta výrazně ovlivněn vlivem zákroku včetně komplikací. Například iatrogenní pneumotorax je pneumotorax, který vznikl jako komplikace kanylace centrální žíly na krku, iatrogenní Cushingův syndrom vzniká v důsledku dlouhodobého podávání kortikosteroidů apod.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.