Skip to main content

Iatrogenní

Pojem iatrogenní nemá nic společného s játry a můžeme jej přeložit jako „způsobený lékařem“ nebo „těsně souvisejícím s lékařským zákrokem“. Používáme ho v situacích, kdy byl zdravotní stav pacienta výrazně ovlivněn vlivem zákroku včetně komplikací. Například iatrogenní pneumotorax je pneumotorax, který vznikl jako komplikace kanylace centrální žíly na krku, iatrogenní Cushingův syndrom vzniká v důsledku dlouhodobého podávání kortikosteroidů apod.