Skip to main content

Hypothalamus

Hypothalamus je část mezimozku (diencefala), která má poměrně komplexní funkci. Hypothalamus ovlivňuje tělesnou teplotu, příjem potravy a tekutin, cirkadiánní rytmus, ovlivňuje funkci sympatiku a parasympatiku a má význam pro sexuální chování jedince. Hypothalamus je endokrinně aktivní a vytváří řadu hormonů, jako jsou adiuretin, oxytocin a hormony řídící funkci hypofýzy.