Skip to main content

Hypotermie

Hypotermie znamená podchlazení, tj. abnormální pokles tělesné teploty. Hypotermie vede ke zpomalení průběhu metabolických procesů a ke snížení nároků tkání na kyslík. Při trvající hypotermie pak dochází k rozvratu vnitřního prostředí, bezvědomí a ke smrti. Hypotermie může vzniknout nechtěně v důsledku poklesu okolní teploty, či je dočasně cíleně nastolena v rámci péče o některé kritické stavy na ARO oddělení (viz. text o terapeutické hypotermii).