Skip to main content

Hypoglykémie

Hypoglykémie znamená pokles koncentrace krevní glukózy (glykémie) pod dolní hranici normy. Tato hranice je cca 3,5 mmol/l, ale pro každého jedince je tato hodnota do určité míry individuální. Mezi příznaky patří třes, neklid, pocení, zmatenost a případně poruchy vědomí. Neřešená déletrvající těžká hypoglykémie může způsobit trvalé poškození CNS nebo i smrt. Více informací najdete v příslušném textu.