Skip to main content

Hypofýza

Hypofýza neboli podvěsek mozkový je část mozku uložená v prohlubni tureckého sedla kosti klínové. Hypofýzu rozdělujeme na dvě části, které mají odlišný embryonální vývoj. Přední část se označuje jako adenohypofýza, je endokrinně aktivní a slouží k tvorbě řady hormonů (STH, ACTH, TSH, LH a FSH). Zadní část označujeme termínem neurohypofýza.

neurohypofýze se sice hormony netvoří, ale skladují se v ní hormony tvořené v blízkých mozkových strukturách hypothalamu (ADH a oxytocin).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix