Skip to main content

Hypnomidate

Hypnomidate [hypnomidát] je preparát, který má využití zejména v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina etomidát.

Princip: Etomidát působí jako celkové anestetikum s velmi rychlým nástupem účinku (cca 10-15 vteřin) a celkově krátkým účinkem (cca 5 minut). Účinek etomidátu je dán ovlivněním tlumivého neuromediátorového systému GABA (kyselina gama-aminomáselná) v centrálním nervovém systému. Výhodou je relativně malý vliv etomidátu na kardiovaskulární systém, a proto se etomidát hodí pro kardiaky.


Využití: Hypnomidate se využívá v úvodu celkové anestézie (uspání) před diagnostickými a terapeutickými zákroky. Díky rychlému nástupu účinku a krátkodobému působení s rychlým probráním se hodí spíše pro kratší zákroky a ambulantní podmínky.


Podávání: Hypnomidate se vyrábí jako roztok, který se podává nitrožilně (pomalá injekční aplikace). Aplikovaná dávka je přísně individuální a rozhoduje o ni lékař, bez jehož vědomí lék nesmí být podán.


Nevýhody: Hypnomidate může způsobit krátkodobou zástavu dechu, mimovolní pohyby, výraznější pokles krevního tlaku, bradykardii a vzácně i alergické reakce. Po probuzení z uspání se mohou objevit trávicí obtíže, nevolnost a zvracení.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.