Skip to main content

Hypertenze

Hypertenze je vysoký krevní tlak. Hovoříme-li o hypertenzi, máme obvykle na mysli systémovou arteriální hypertenzi, což je zvýšený krevní tlak v periferních tepnách organizmu. Tento krevní tlak můžeme změřit klasickým tonometrem. Normální hodnoty se pohybují pod 140/90 mm Hg (mm rtuťového sloupce), zatímco hodnoty vyšší svědčí pro systémovou hypertenzi. Více o tomto typu hypertenze si přečtěte v příslušném textu.

 
Je nutné dodat, že pro určité chorobné stavy může být typické izolované zvýšení krevního tlaku pouze v určité části krevního oběhu (např. plicní hypertenze, portální hypertenze).