Skip to main content

Hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie je obecný pojem, který znamená zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi. Klinický význam závisí na tom, která frakce cholesterolu je zvýšena a jak výrazně. Většinou je hypercholesterolemie způsobena zevními faktory s dominujícím vysokým příjmem cholesterolu v dietě, ovšem existují i geneticky podmíněné formy těchto stavů (např. familiární hypercholesterolemie) Více informací najdete v textu o vysokém cholesterolu.