Skip to main content

Hostitel

V medicínské terminologii označujeme hostitele jako jedince, v jehož těle žije parazitární forma života. V užším slova smyslu je pro definici hostitele třeba, aby tento parazit v jeho těle prodělal závěrečnou fázi svého životního cyklu a byl schopen pohlavního rozmnožování. Pokud parazit v těle tohoto jedince prodělává pouze část životního cyklu nezakončenou jeho pohlavním rozmnožováním, hovoříme pouze o mezihostiteli.