Skip to main content

Hospicová péče

Hospicová péče je označením pro zdravotně-sociální péči o těžce nemocné a umírající pacienty, jejichž onemocnění není „léčitelné“ v běžném slova smyslu. Dříve šlo o péči, kterou poskytovaly specializovaná pracoviště označovaná jako hospice, dnes tato péče proniká i do domácího prostředí.

 

Komu je hospicová péče určena?

Hospicová péče se nejčastěji týká pacientů s generalizovaným nádorovým onemocněním, u kterých již není indikována onkologická péče, využívá se jí však i u jiných neléčitelných nemocí, kdy očekáváme blížící se smrt pacienta. Obvykle se využívá u pacientů, jejichž prognóza přežití je kratší než 3 měsíce.

 

 

Jaké máme formy hospicové péče?

Existují dvě základní formy hospicové péče – ústavní péče v hospicu či domácí hospicová péče. Hospiců v ČR není moc a jejich lůžková kapacita je omezená. Domácí hospicová péče začala u nás na Vysočině fungovat relativně nedávno, máme s ní dobré zkušenosti, a proto budu pojednávat zejména o ní. Je zajišťována odbornými pracovníky přímo v domově nemocného, což má řadu výhod.

 

 

Co nabízí domácí hospicová péče?

Filozofie hospicové péče se zaměřuje na péči o umírajícího – nesnaží se pacienta vyléčit, ale zajistit mu co nejkvalitnější a nejdůstojnější prožití času, který mu zbývá.

 

Mezi nabídky domácí hospicové péče může patřit toto:

1. Pomoc s péčí o pacienta – Pracovníci hospicové služby dojíždějí do domova nemocného a starají se o něj.

2. Podávání léků včetně nitrožilních, nitrosvalových či podkožních injekcí – To platí i pro opiáty, jsou-li předepsány lékařem.

3. Zapůjčení pomůcek nutných pro zkvalitnění života pacienta – Pro potřebné pacienta lze zajistit i domácí oxygenoterapii (přístroje s kyslíkem)

4. Psychologická podpora rodině

 

Domácí hospicová péče funguje na principu spolupráce mezi lékařem, hospicovými pracovníky a rodinou pacienta. Tato péče je placená, nicméně náklady nejsou příliš velké. Setkal jsem se i s případem, kdy byl rodinou hospicová péče odmítnuta kvůli nákladům, ale myslím, si že kvalitní dožití pacienta v jeho posledních týdnech až měsících života za trochu vynaložených financí stojí.

 

Pro zajímavost odkaz na

Hospicové Hnutí Vysočina

 

 

Kazuistika: Pacient s rozsáhlým a generalizovaným tumorem plicním byl přijat na interní oddělení pro celkové zhoršení stavu a pro dušnost. Po zaléčení se stav zlepšil. Stav pacienta se nedal považovat za terminální (tj. těsně před smrtí), ale prognóza se počítala v týdnech či měsících. Rodina by uvítala péči doma, ale nebyla si jistá schopností se o tohoto pacienta postarat. Byla kontaktována domácí hospicová péče, členové rodiny se s jejími pracovníky posléze dohodli na konkrétních podrobnostech. Při propuštění bylo v propouštěcí zprávě doporučeno zajištění domácí oxygenoterapie a při objevení se bolestí podávání opiátů. Pacient byl propuštěn, další péče již byla zajištěna hospicovými pracovníky. Případné změny medikace měl od té chvíle zajišťovat obvodní lékař. Další informace o tomto pacientovi již nemám, ale ve chvíli psaní tohoto textu již zcela jistě nežije.

 

 

Závěr: Hospicová péče si získává stále větší pozornost. Jedná se o nezbytnou součást našeho zdravotnického systému, která umožňuje těžce nemocným pacientům důstojné dožití. Slibný je zejména rozmach domácí hospicové péče, která umožní nemocnému zemřít v domácím prostředí. To má na jednu stranu pozitivní vliv na jeho psychiku a navíc to ušetří finance běžných zdravotnických zařízení, kde takoví pacienti dosud umírali.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.