Skip to main content

Homozygot

Termínem homozygot vztahujeme daného jedince k určitému genu. Homozygot má od daného sledovaného genu dvě stejné alely. Obě alely mohou být tzv. dominantní nebo recesivní. Opačným termínem je tzv. heterozygot.