Skip to main content

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky studenty je výborný nápad, o kterém se však nijak výrazně nemluví. Je to chyba - hodnocení výuky pro vás osobně žádný velký význam nemá, ale já nabyl dojmu že z dlouhodobého hlediska se jedná o věc velice podstatnou. Je to totiž v podstatě jediný systém, který umožňuje na naší faklutě určitou sebereflexi a umožňuje vedení školy reagovat na konkrétní potíže studentů.

 

Hodnocení výuky spočívá v tom, že studenti na SISu mohou vyplnit hodnocení výuky každého předmětu, který úspěšně splnili, tj. kvalitu internetových stránek daného ústavu, kvalitu přednášek, seminářů, mahou hodnotit chování a schopnosti konkrétních pracovníků. Hodnocení se dělá klasicky formou známek, kromě toho je možné se k případným nedostatkům vyjádřit slovně. Hodnocení vyplníte elektronickou formou tak, že na SISu si vyberete konkrétní předmět, který jste v daném ročníku splnili, vyberete si ústav / kliniku, na které jste stážovali a pak už hodnotíte jednotlivé položky.

 

Já osobně jsem se nikdy nedokopal k tomu, abych ten formulář vyplnil. Nedělal jsem dobře. Podle občasných poznámek, které někteří vyučující tu a tam utrousili, jsem totiž pochopil, že jim hodnocení výuky není zdaleka tak ukradené, jak by se mohlo zdát. Pan děkan totiž z těchto hodnocení dělá závěry a nejlépe hodnocené pedagogy různě odměňuje (finančně i jinak). Když se tak bude někdo chovat ke studentům nehezky nebo nefér, mají studenti přes hodnocení výuky jedinou možnost, jak mu to vrátit. Bohužel se v tomto ohledu chová většina studentů podobně jako já a hodnocení vyplňuje jen relativně malý zlomek kolegů. Může se pak ovšem stát, že Akademický senát hodnocení výuky jednoho krásného dne zruší (a mnozí vyučující by to dozajista uvítali) a zdůvodní si to nezájmem studentů.

 

Nedělejte stejnou chybu – po celé studium jakmile úspěšně uděláte zkoušku, neházejte celou věc za hlavu, ale sedněte si na čtvrt hodiny k SISu a hodnocení pro daný předmět vyplňte. Byl na vás nějaký vyučující sprostý nebo k vám byl nespravedlivý (ať už na stážích nebo na zkoušce), nebo jste byli přímí svědci nespravedlnosti vůči jinému studentovi? Napište kdo, a jak, a napište to slovně do hodnocení. Všechno je anonymní, sobě tak nepomůžete ani neuškodíte, ale můžete tím pomoci studentům v ročnících pod vámi. Děkan se totiž samozřejmě zajímá i o špatně hodnocené vyučující a ti se mohou zaleknout a svoje chování změnit.

 

Na druhou stranu bych radil jistou opatrnost a chladnou hlavu, než někomu špatné hodnocení dáte. Vždycky je dobré si zamést před vlastním prahem a položit si otázku, zda vám nebo někomu jinému opravdu bylo ukřivděno. Hovada nejsou jen mezi vyučujícími, ale i mezi námi studenty a někdy je tvrdší přístup k nám na místě. I mnohá vyhození od zkoušky jsou zcela regulérní a hodnocení výuky by nemělo být prostředkem, proč bez pádného důvodu nějakému učiteli znepříjemňovat život. A jste-li například vyhozeni za základní neznalosti, tak to pádný důvod rozhodně není.

 

Pozn: Pochopitelně je nutné hodnotit i ty předměty a učitele, s nimiž jste byli spokojeni. Hodnocení se tak zobjektivizuje.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.