Skip to main content

HMG-CoA reduktáza

HMG-CoA reduktáza je enzym, který má velký klinický význam pro syntézu cholesterolu. Působením tohoto enzymu se HMG-CoA (3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzym A) přeměňuje ne mevalonát, z nějž se sérií dalších reakcí vytváří cholesterol. Význam enzymu je ten, že jsou schopny jej zablokovat léky ze skupiny statinů a tím se utlumí tvorba cholesterolu v organizmu.