Skip to main content

Hisův úhel

Hisův úhel je odborný termín známý především gastroenterologům. Jde o úhel, který spolu svírá koncová část jícnu a odstupující kardie žaludku. Za normálních okolností je úhel ostrý (tj. pod 90°), k jeho otupení dochází při vzniku brániční kýly.