Skip to main content

Histochemie

Histochemie je souborem laboratorních metod, které využívají chemických reakcí k vyšetření získaného vzorku tkáně. Přesněji řečeno nám histochemie umožní zjistit přítomnost (a případně přesnější lokalizaci) určitých sloučenin v daném vzorku. Existuje velké množství histochemických metod, typickým příkladem je Feulgenova reakce, která slouží k průkazu přítomnosti DNA.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix