Skip to main content

Histamináza

Histamináza je enzym, který se organizmu podílí na odbourávání sloučeniny histamin. Histamináza je též známá pod označením diamin oxidáza.