Skip to main content

Hibernace

Pojem hibernace je známý jako odborné označení pro zimní spánek, což je klidový stav, kterého mohou dosáhnout některé organizmy významným snížením svého bazálního metabolizmu. V medicíně má však hibernace speciální význam u srdeční svaloviny (myokardu), kdy hovoříme o tzv. hibernovaném myokardu. Hibernovaný myokard znamená srdce postižené dlouhodobější ischemií, které se snížené nabídce kyslíku začalo přizpůsobovat. U svalových buněk se snižuje schopnost kontrakce a v tkáni se hromadí vazivo. Po opětovném zvýšení dodávky kyslíku se většina změn opět upraví do normálu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix